Članki – družbotvorje

Spodaj navedeni članki se nanašajo na zamisli in predloge, kako predrugačiti družbo oziroma njene sestavne dele, s čim jo nadgraditi, vnesti vanjo kaj novega ipd.

NOVO ZEMLJEPISNO IME ZA REGIONALNO OBMOČJE OKOLI MARIBORA – “DRAVORJE” oz. “DRAVORSKA (regija, pokrajina)” oz. “DRAVORSKO”

Podrobnejše informacije o tem zemljepisnem imenu so na voljo na tej povezavi. Vabljeni k njegovi uporabi!