Pesem proti vojni – družbotvorje

(SVN) MEDNARODNI LITERARNO-MIROVNIŠKI PROJEKT “PESEM PROTI VOJNI”
(ENG) INTERNATIONAL LITERATURE PEACE PROJECT “A POEM AGAINST THE WAR”
(SVN) Projekt predvideva uvedbo enotno zasnovane in imenovane periodične rubrike v večjem številu množičnih občil širom po svetu. V rubriki naj uredništvo posameznega občila objavlja pesmi z mirovniško oz. protivojno tematiko in/ali sporočilnostjo. Rubrika naj ima v vseh sodelujočih občilih isti naziv, tj. “Pesem proti vojni”, obenem pa isti razpoznavni logotip (prikazan zgoraj v slovenščini in esperantu – na voljo tudi v nekaj drugih jezikih v DOC datoteki, dostopni na povezavi spodaj).
(ENG) The project envisages the introduction of a uniformly designed and named periodical column in a large number of mass media around the world. In the column, the editorial board of an individual media should publish poems with peace or anti-war themes and / or messages. The column should have the same title in all participating media, ie. “A poem against the war”, and at the same time the same recognizable logo (shown above in Esperanto and Slovene – also available in a few other languages in the DOC file at the link below).
(SVN) Kontakt za zainteresirane za projekt: likodej@gmail.com
(ENG) Contact for those who are interested in the project: likodej@gmail.com

 

(SVN) Logotip projekta v več jezikih (DOC datoteka) 

(SVN, EPO, ENG, FRA, HRV, SRB, ITA, DEU) Logo of the project in various languages (DOC file)

(SVN) Vabilo k sodelovanju pri mednarodnem literarno mirovniškem projektu Pesem proti vojni  (PDF datoteka)

(ENG) Invitation to participation in the international literature peace project A poem against the war (PDF file)

(DEU) Einladung zur teilnahme am internationalen literarischen Friedensprojekt Ein Gedicht gegen den Krieg (PDF Datei)

(FRA) Invitation à la participation au projet litteraire internationale pour la paix Poème contre la guerre (fichier PDF)

(HRV) Poziv na suradnju u međunarodnom literarno-mirotvornom projektu Pjesma protiv rata (PDF datoteka)

(ITA) Invito alla partecipazione al progetto letterario internazionale per la pace Poesia contro la guerra (file PDF)

(SRB) Poziv na saradnju u međunarodnom literarno-mirotvornom projektu Pesma protiv rata (PDF fajl)