Zgodba o klopeh in ljudeh

Projekt “Zgodba o klopeh in ljudeh” od leta 2015 v Mariboru udejanja in koordinira projektno-organizacijska ekipa v sestavi: Liljana Jarh (vodja ekipe), mag. Dika Vranc, Jože Kos Grabar, Zlatko Fišer – Fiš, Zora Jurič in Lea Zinauer.

Projekt povezuje avtorje unikatnih, presežno oblikovanih klopi (arhitekte, kiparje, oblikovalce, slikarje, krajinske arhitekte …), ki so pripravljeni podariti mestu Maribor in ljudem, ki v njem živijo, lastno ustvarjanje. Projekt vodi organizacijska ekipa, ki povabi k sodelovanju lastnike in upravljavce konkretnih lokacij v mestu (organizacije, institucije), avtorje-umetnike, ki svoje avtorsko delo vsebinsko in oblikovno navežejo na izbrano lokacijo, kjer bo posamezna umetniška klop postavljena, in potencialne donatorje/sponzorje materiala ter sredstev za izdelavo in postavitev klopi.

Vsako klop izdela drug, že uveljavljen avtor/-ica, s čemer se doseže raznolikost glede na stil ustvarjanja (podobno kot pri nekdanjem mariborskem projektu »Forma viva« za skulpture v betonu), To prispeva k umetniški vizualni podobi urbanega okolja. Hkrati  imajo umetniške klopi uporabno vrednost, aktivirajo prostor, so mesta druženja in krepitve socialne povezanosti ljudi.

Projekt povezuje različne vrste umetnikov/-ic in estetsko-umetniško vrednost avtorskih del z uporabnostjo in socialnostjo. S tem večplastno prispeva k obogatitvi javnega prostora. Avtorji/-ice unikatnih klopi se s svojim ustvarjanjem približajo ljudem in s tem projekt preseže običajno omejeno dostopnost umetniških del v umetnostnih institucijah ter postaja del (vsakdanjega) življenja mesta in njegovih javnih prizorišč. Klopi tudi presežejo osnovno namembnost, razen mesta druženja namreč postanejo tudi mesta vsebine, sporočilnosti, zgodbe, ves čas dostopna vsem prebivalcem in obiskovalcem mesta.

Kulturna prireditev ob otvoritvi vsake od klopi je vsebinsko povezana s tematiko posamezne klopi, krepi socialne in kulturne vezi med ljudmi, hkrati pa vabi k nadaljnjim dogodkom in prireditvam ob klopeh.

Klopi iz projekta „Zgodba o klopeh in ljudeh“ smo postopoma povezali v istoimensko tematsko kulturno-umetnostno pot, ki je obenem mestna turistična zanimivost.

Temelj projekta “Zgodba o klopeh in ljudeh” je neprofitna naravnanost, prostovoljno oz. donatorsko sodelovanje avtorjev–umetnikov/-ic in projektne organizacijske ekipe. Denarna sredstva so potrebna le za zagotovitev materiala za izdelavo klopi, za izvedbo, prevoz in postavitev klopi ter za izvedbo otvoritvenih prireditev oz. dogodkov.

Opisani koncept projekta ostaja od začetka njegovega izvajanja enak.

Dodatne informacije o projektu in postavljenih umetniških klopeh so na voljo na spletni strani:

https://www.geocaching.com/geocache/GC7YA5E_zgodba-o-klopeh-in-ljudeh-benches-and-people?guid=a606043e-3fe4-4bae-9263-8d04a8739058 

Strokovno vodene sprehode od ene do druge umetniške klopi periodično izvaja ga. Andreja Golob Pintar v okviru programa urbanih sprehodov Rajzefiber biroja. Informacije o tem so na voljo na spletni strani: https://www.rajzefiber.si/slo/ostala-ponudba/2020/6/25/zgodba-o-klopeh-in-ljudeh

* * * * * * * * * * * 

IZVEDENI URBANI SPREHOD “ZGODBA O KLOPEH IN LJUDEH”
v okviru mednarodne prireditve “Urbani sprehodi – Jane’s walk 2022”

Maribor, staro metno jedro in bližnja okolica, nedelja, 8. maj (veliki traven) 2022, 11.0012.30

Dokumentarni film o tem sprehodu avtorja Mateja Lesjaka: https://www.youtube.com/watch?v=JKt85XndIno 
Tema in lokacije ogleda: deset umetniških klopi v historičnem središču Maribora in njegovi bližnji okolici

Kontekst sprehoda: mednarodni program urbanih sprehodov “Jane’s walk 2022”

Kraj in čas začetka sprehoda: Židovski trg, Maribor, 8. maj 2022, 11.ura

Vodji sprehoda: Jože Kos Grabar, Liljana Jarh (člana projektne skupine “Zgodba o klopeh in ljudeh”)

Pogoji za udeležbo: Sprehoda se je lahko lahko udeležil vsakdo. Udeležba je bila brezplačna. Sprehod bi bil izveden tudi v primeru dežja. Za prometno varnost tekom sprehoda je poskrbel oz. je bil zase odgovoren vsak udeleženec/-ka sam/-a!

Podrobnejši opis izvedenega sprehoda: Sprehod je bil namenjen ogledu nekaterih od unikatnih, umetniško oblikovanih klopi , ki so bile v zadnjih šestih letih postavljene v Mariboru v okviru neprofitnega projekta “Zgodba o klopeh in ljudeh”. Projekt je namenjen dvigu kakovosti bivanja in večji socialni povezanosti ter kulturni samoidentifikaciji prebivalcev mesta. Avtorji so klopi oblikovali tako, da so idejno izhajali iz vsebin, povezanih z lokacijo klopi (genius loci – ‘duh prostora’). Vodji sprehoda sta udeležence/-ke popeljali na ogled klopi, ki stojijo na Židovskem trgu, pred zgradbo “Večera”, pred Andragoškim zavodom Maribor, v Mestnem parku, pred Evangeličansko cerkvijo, na Slomškovem trgu, pred Univerzitetno knjižnico Maribor, pred Lutkovnim gledališčem Maribor in pred Sodnim ter Vodnim stolpom na Lentu. Ob vsaki klopi sta vodji sprehoda predstavila njeno ‘zgodbo’. Ob obiskanih klopeh je bilo po želji udeležencev izvedeno individualno ali skupinsko fotografiranje, na koncu sprehoda pa nas je nekaj udeležencev/-nk skupaj popilo kavo pri Vodnem stolpu na Lentu.

Avtorji/-ice umetniških klopi ob poti: Janko Rožič, dr. h. c. Vojko Pogačar, Tomaž Plavec, Miha Kuhar, Uroš Rošker, dr. Marjan Drev, Nejc Brezovšek, mag. Primož Pugelj, Metka Kavčič, Jernej Forbici- Marika Vicari-Vlado ForbIci.

Izvedeni sprehodi v drugih slovenskih krajih: https://ipop.si/urbani-sprehodi-janes-walk/ 

ZEMLJEVID OPRAVLJENE POTI