Skulpture in vizualizacije

M METRO – PODZEMNI TRANSPORTNI SISTEM V MARIBORU  (inovativni predlog)

Vitja Kos Krštinc, april 2018 – marec 2019, Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor

Osnovni namen inovativnega predloga je podati alternativno rešitev za javni transport v mestu Maribor in drugih urbanih območjih. Uporabljena metoda zajema pregled javnih tirnih transportnih sistemov v nekaj drugih mestih v preteklosti in danes, analizo prometne problematike v Mariboru, analizo prometnih navad in potreb mestnih prebivalcev, pripravo ključnih ugotovitev iz prej navedenih analiz, sintezo vsega ugotovljenega v tvorbo podzemnega tirnega transportnega sistema in konkretizacijo osnovnih sestavnih delov tega sistema (kabine, pogon, energijsko napajanje, proge, postaje). Podan je tudi predlagani način izgradnje sistema. Del analize so tudi primerjave s sorodnimi transportnimi sistemi, zlasti z vidika financiranja izgradnje. Zaključne ugotovitve podajajo argumente za smiselnost in izvedljivost predlaganega transportnega sistema.

Sestavek o inovativnem predlogu je dostopen na tej povezavi.

3D-vizualizacija (animacija) inovativnega predloga je na ogled na tej povezavi.