Skulpture in vizualizacije

* * * * * * * * * *

 

VABILO NA URBANI SPREHOD “ZGODBA O KLOPEH IN LJUDEH”
v okviru mednarodne prireditve “Urbani sprehodi – Jane’s walk 2022”

Maribor, staro metno jedro in bližnja okolica, nedelja, 8. maj (veliki traven) 2022, 11.0012.30
Tema in lokacije ogleda: deset umetniških klopi v historičnem središču Maribora in njegovi bližnji okolici

Kontekst sprehoda: mednarodni program urbanih sprehodov “Jane’s walk 2022”

Kraj in čas začetka sprehoda: Židovski trg, 11.00, Maribor

Vodji sprehoda: Jože Kos Grabar, Liljana Jarh (člana projektne skupine “Zgodba o klopeh in ljudeh”)

Pogoji za udeležbo: Sprehoda se lahko udeleži vsakdo. Udeležba je brezplačna. Sprehod bo izveden tudi v primeru dežja. Za prometno varnost tekom sprehoda skrbi oz. je odgovoren zase vsak udeleženec sam!

Podrobnejši opis sprehoda: Sprehod je namenjen ogledu dela unikatnih, umetniško oblikovanih klopi v Mariboru, ki so bile v zadnjih šestih letih postavljene v okviru neprofitnega projekta “Zgodba o klopeh in ljudeh”. Projekt je namenjen dvigu kakovosti bivanja in večji socialni povezanosti v mestu. Avtorji so klopi oblikovali tako, da so idejno izhajali iz teme, povezane z lokacijo klopi. Vodje sprehoda bodo udeležence popeljali na ogled klopi, ki stojijo na Židovskem trgu, pred zgradbo “Večera”, v Mestnem parku, pred Evangeličansko cerkvijo, na Slomškovem trgu, pred Univerzitetno knjižnico Maribor, pred lutkovnim gledališčem in pred Sodnim ter Vodnim stolpom na Lentu. Ob vsaki klopi bodo vodje sprehoda predstavili njeno ‘zgodbo’. Ob obiskanih klopeh je predvideno individualno in skupinsko fotografiranje udeležencev, na koncu sprehoda pa po želji družabni pomenek ob kavi na Lentu.

Avtorji/-ice umetniških klopi ob poti: Janko Rožič, dr. h. c. Vojko Pogačar, Tomaž Plavec, Miha Kuhar, Uroš Rošker, dr. Marjan Drev, Nejc Brezovšek, mag. Primož Pugelj, Metka Kavčič, Jernej Forbici- Marika Vicari-Vlado ForbIci.

Sprehodi v drugih slovenskih krajih: https://ipop.si/urbani-sprehodi-janes-walk/ 

ZEMLJEVID POTI

 

* * * * *

M METRO – PODZEMNI TRANSPORTNI SISTEM V MARIBORU  (inovativni predlog)

Vitja Kos Krštinc, april 2018 – marec 2019, Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor

Osnovni namen inovativnega predloga je podati alternativno rešitev za javni transport v mestu Maribor in drugih urbanih območjih. Uporabljena metoda zajema pregled javnih tirnih transportnih sistemov v nekaj drugih mestih v preteklosti in danes, analizo prometne problematike v Mariboru, analizo prometnih navad in potreb mestnih prebivalcev, pripravo ključnih ugotovitev iz prej navedenih analiz, sintezo vsega ugotovljenega v tvorbo podzemnega tirnega transportnega sistema in konkretizacijo osnovnih sestavnih delov tega sistema (kabine, pogon, energijsko napajanje, proge, postaje). Podan je tudi predlagani način izgradnje sistema. Del analize so tudi primerjave s sorodnimi transportnimi sistemi, zlasti z vidika financiranja izgradnje. Zaključne ugotovitve podajajo argumente za smiselnost in izvedljivost predlaganega transportnega sistema.

Sestavek o inovativnem predlogu je dostopen na tej povezavi.

3D-vizualizacija (animacija) inovativnega predloga je na ogled na tej povezavi.