Slovar novih besed

(datum zadnjega vpisa: 12. 3. 2016)

Ta slovar vsebuje nove besede, ki so jih skovali oz. sestavili raznoliki besedodelci/-lke. Nove besede so v slovarju nanizane po abecednem vrstnem redu. Za vsako je podano ustrezno pojasnilo.

Nova beseda: BOGOUMJE
Pomen: vse vrste človekovih oz. družbeno-skupinskih umevanj narave, človeka, družbe, zgodovine, sveta …, ki so pomembno povezana s konceptom boga (bogov, boginj) oz. eksiboštva ali so osrediščena v tem konceptu;
Razlaga sestave: Beseda ‘bogoumje’ je sestavljenka delov besed ‘bog’, ‘boginja’, ‘bogovi’ in ‘umevanje’. Za primerjavo glej besedo ‘svetoumje’.
Avtor: Jože Kos Grabar ml.
Kraj in datum: Maribor, 10. 5. 2012
Nova beseda: DALEVEZDE
Pomen: elektronske zveze na daljavo, elektronske komunikacije, telekomunikacije;
Razlaga sestave: Beseda ‘dalevezde’ je sestavljenka besed ‘daleč’, daljava’ in ‘zveze’, zvezde’. Gre torej za pomensko zvezo ‘zveze na daljavo’ (tudi v smeri zvezd). Sopomenka besedi ‘daleč’ je grško-jezikovna beseda oz. predpona ‘tele-‘.
Avtor: Jože Kos Grabar ml.
Kraj in datum: Maribor, 6. 10. 2012
Nova beseda: DOMOBRANOBRANSTVO, DOMOBRANOBRANEC/-NKA
Pomen: DOMOBRANOBRANSTVO: način razumevanja oz. razlaganja zgodovinskega dogajanja na ozemlju današnje Republike Slovenije v času druge svetovne vojne in nekaj let pred ter po njej, iz katerega je razvidno pritrjevanje stališčem in ravnanju takratnih sodelavcev okupatorjev (tj. domobrancev, belogardistov…) in/ali upravičevanje oz. zagovarjanje teh stališč in ravnanj;

DOMOBRANOBRANEC/-NKA: oseba, ki utrjuje, zagovarja in/ali razširja domobranobranstvo;

Razlaga sestave: Besedi sta sestavljeni iz delov besed ‘domobranec’ in ‘braniti’.
Avtor: Jože Kos Grabar ml.
Kraj in datum: Maribor, 2005
Nova beseda: GIBODAL
Pomen: mobilni telefon (mobilnik); prenosni ročni telefon;
Razlaga sestave: Beseda ‘gibodal’ je sestavljenka delov besed ‘gib, gibati’ in ‘daleč, dalje’. Ti dve besedi sta pomensko v zvezi z besedo ‘Mobitel’ ali z besedno zvezo ‘mobilne telekomunikacije’, saj se pomen besede ‘mobilnost’, ki je latinskega izvora, nanaša na ‘gibljivost’, grško-jezikovna predpona ‘tele-‘ pa je v zvezi s pomeni ‘daleč’, ‘daljava’ ipd.
Avtor: Jože Kos Grabar ml.
Kraj in datum: Maribor, 6. 10. 2012
Nova beseda: MISLOČUTJE
Pomen: celota, spoj, sinteza človekovih, tj. posameznikovih misli in čustev
Razlaga sestave: Beseda ‘misločutje’ je sestavljenka delov besed ‘misel, misliti’ in ‘čut, čustvo, čustvovanje’. Besede, ki so vanjo vgnezdene, so ‘mi’, ‘slo’, ‘čut’, ‘sočutje’ in ‘čutje’.
Avtor: Jože Kos Grabar ml.
Kraj in datum: Maribor, 1. 2. 2011
Nova beseda: RASTEBRIŠČE
Pomen: niz stebrov ali stebrišče, v katerem so stebri porasli z rastlinami, običajno z vzpenjalko/-kami;
Razlaga sestave: Beseda ‘rastebrišče’ je sestavljenka delov besed ‘rasti, rastlina’ in ‘steber, stebri, stebrišče’. Pomensko ji je sorodna beseda ‘pergola’.
Avtor: Jože Kos Grabar ml.
Kraj in datum: Maribor, 29. 9. 2012
Nova beseda: SVETOUMJE
Pomen: vse vrste človekovih oz. družbeno-skupinskih umevanj narave, človeka, družbe, zgodovine, sveta …, katerih vsebine izhajajo iz zaznav, podatkov, informacij, ugotovitev, spoznanj, doživetij, pomenov, namenov, ciljev, smotrov, smislov …, pridobljenih in/ali tvorjenih iz človeštvu preverljivo spoznanega sveta in delov le-tega – in ne izvirajočih iz posameznikovih ali ožje družbeno subjektivnih, kakorkoli interesno ožje zaznamovanih, za druge ljudi nepreverljivih in/ali neverodostojnih predpostavk, predstav, pričakovanj ….
Razlaga sestave: Beseda je sestavljenka delov besed ‘svet’ (v pomenu kozmos, stvarstvo, vesolje, celotna narava) in ‘umevanje’. Za primerjavo glej besedo ‘bogoumje’.
Avtor: Jože Kos Grabar ml.
Kraj in datum: Maribor, 10. 5. 2012
Nova beseda: VINOPITEK
Pomen: Izmišljen šaljivi naziv za praprleka, sodobnika avstralopiteka. Beseda torej označuje pračloveka, ki je pil vino (zaradi naravnih danosti krajev, kjer je prebival). Beseda ne pomeni vinopivca, saj mora, čeprav predstavlja izmišljen šaljiv naziv, zveneti čim bolj prepričljivo.
Razlaga sestave: Beseda je sestavljena iz predpone pra- in izraza ‘pitek’, ki je drugi del besede ‘avstralopitek’.
Avtor: (najverjetneje) Marko Kočar

Marko Kočar je to besedo prvič zapisal v svoji pesmi v prleškem narečju ‘Negda sveta‘ in jo objavil v zbirki ‘Kisla žüpa’, katere avtor je skupaj z Igorjem Muršičem.

Kraj in datum: Prlekija, 2003

Celotno besedlilo slovarja novih besed je v PDF obliki na voljo tukaj:
SLOVAR NOVIH BESED (oglejte si ga)