Zastave

V tej rubriki so predstavljene upodobitve in razlage avtorsko oblikovanih in drugih zastav kot simbolov kolektivnih pripadnosti in identitet.

***************************************************************************************************************

  • Zastave (zahodno-, južno-, vzhodno-) slovanskih kultur pobuda in predlogi zastav
  • Zastave (zapadno-, južno-, istočno-) slovenskih kultura inicijativa i prijedlozi za zastave
  • Флаги (западнo-, южнo-, восточнo-) славянских культур инициатива и предложения флаги
  • Flags of (West, South, East) Slavic cultures the initiative and the proposed flags

Jože Kos Grabar ml. dajem javno pobudo za mednarodni javni natečaj za izbor ‘uradnih’ zastav (zahodno-, južno-, vzhodno-) slovanskih kultur. Obenem so v nadaljevanju predstavljeni moji predlogi za te zastave. Podrobnejše informacije so na tej povezavi.

Jože Kos Grabar ml. daje javnu inicijativu za međunarodni javni konkurs za izbor ‘službenih’ zastava (zapadno-, južno-, istočno-) slovenskih kultura. Uz to u nastavku su predstavljeni njegovi prijedlozi za ove zastave. Detaljnije informacije su na ovoj stranici.

Йоже Кос Грабар мл. даю общественную инициативу для международного открытого тендера по отбору «официальных» флагов (западнo-, южнo-, восточнo-) славянских культур. Кроме того, ниже представлены мои предложения для эти флаги.

Jože Kos Grabar jr. gives a public initiative for an international public tender aimed to select ‘official’ flags of (West, South, East) Slavic cultures. Below you can find his own proposed Slavic cultures’ flags. You can find detail information on this link.
Zastave_slovanskih_kultur_skupna_slika_3
  • Dva predloga za zastavo Republike Slovenije

    (avtor: Jože Kos Grabar ml.; poslano na natečaj revije Mladina maja / velikega travna 2011)

Dve_zastavi_RS_perunike_redu2

  • Primerjava ruskih zgodovinskih pomorskih zastav oziroma ruske državne zastave in slovenske narodne zastave

Kratka primerjava, ki podaja kronološko-slikovni prikaz ruskih pomorskih zastav pred letom 1917 ter aktualne ruske državne zastave na eni strani ter slovenske narodne zastave na drugi strani, je na voljo na tej povezavi.